බාල්දි බුෂිං සහ පින්

 • කැණීම් බාල්දි බුෂිං සහ බාල්දි පින්

  කැණීම් බාල්දි බුෂිං සහ බාල්දි පින්

  බාල්දි බුෂිං/බාල්දි පින් සඳහා අභිරුචි කළ ප්‍රමාණ
  පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ලාංඡනය සාදන්න
  මලකඩ විරෝධී තෙල් සහ බර්සර් නොමැතිව සුමට මතුපිටක්
  CNC යන්ත්‍රය මගින් සකසන ලද, වඩාත් නිවැරදි සහ ස්ථාපනය කිරීමට පහසුය
  හොඳ ද්රව්ය දිගු ආයු කාලයක් සඳහා ශක්තිමත් ඇඳුම් ප්රතිරෝධය සහතික කළ හැකිය